Místní lidová knihovna CHRÁST U PLZNĚOd 19.4. 2021 opět půjčujeme! Při dodržení rozestupů a roušek se vejdou 2-3 lidé ( 2 dospělí, 1 v dětském oddělení). Pozor na novou půjčovní dobu: pondělí 12-19, středa a čtvrtek 9-15! Dovolená v knihovně 9.-20.8. 2021


DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ 9. - 20.8 2021


<                                                                                      

 

 

 

 

 

Od dubna 2016 je pro veřejnost zpřístupněn fond vedený pod názvem SESLE (=studovna socialistické literatury),v katalogu se signaturou s návěštím HA.
Jedná se o knihy běžné produkce socialistických nakladatelství hlavně ČSSR, ale i jiných socialistických států, které byly z knihoven vyřazovány,
takže jsou velmi těžko dostupné. 
Fond je průběžně doplňován z odpisů, darů či kontejnerů, měl by sloužit ke studiu a pro literárně-vědecké účely. 
Knihy na objednání jsou k prezenčnímu studiu, výjimečně lze půjčit absenčně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Počitadlo přístupů