Místní knihovna Janovice


Úvod
 
Vítáme Vás na stránkách Místní knihovny Janovice
 
Místní knihovna má vyhovující umístění ve středu obce a je v budově, kde je také pošta.
 
Místní knihovna je organizační složkou obce Janovice,okr.Frýdek-Místek.
 
V současné době eviduje přes 6.000 svazků knih, odebírá 4 tituly periodik.
 
V roce 2005 byl do knihovny pořízen první počítač připojený na internet.
Druhý počítač byl pořízen ze státní dotace za projekt VISK3-Informační centra veřejných knihoven 2007 : Zahájení knihovnických činností v MK Janovice.
Knihovna získala 57.000 Kč na zakoupení počítače s příslušenstvím, tiskárny
a knihovnických programů.
 
Od září 2008 je knihovna vybavena novým nábytkem – knižními regály a výpůjčním pultem. Půjčovní systém je zajištěn  prostřednictvím knihovního systému Clavius. 

 

 


Počitadlo přístupů