Místní knihovna Mosty u JablunkovaMěsíc březen je tradičně věnován čtenářům a knihovnám.

V tomto období se koná celostátní akce "Březen - měsíc čtenářů", která letos proběhne již po 69.
My se také k této kampani připojuje. Srdečně zveme na naše březnové akce.

 

 

 

 

 

 

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA

11. 3. 2024, 15:30

Knihovnu 11. března v 15:30 navštíví ilustrátor dětských knih Adolf Dudek v rámci projektu S knížkou do života. Během zábavného interaktivního odpoledne se děti seznámí s prací ilustrátora. Vystoupení má za cíl rozvinout u nejmenších fantazii a podnítit všechny jejich smysly. Také pobavit, poučit, rozesmát a navodit dobrou náladu. Srdečně zveme děti do šesti let s doprovodem rodičů a rodinných příslušníků.

ČESKÁ MENŠINA 200 LET V RUMUNSKU

12. 3. 2024, 17:00

-to je název cestopisné přednášky, která nás zavede do rumunského Banátu, kde žije česky mluvící obyvatelstvo. Život a zajímavosti z této oblasti nám přiblíží pan Alex Gajdzica, který žije v Banátu čtvrtým rokem. Působí na tamější škole jako učitel českého jazyka. Ve volném čase organizuje pro děti různé aktivity, zapojuje se do společenského dění, připravuje folklórní vystoupení a podílí se i na organizaci Festivalu Banát.

Přijďte si 12. března v 17:00 hodin poslechnout poutavé vyprávění třineckého rodáka.

KŘÍŽOVKY – KRZYŻÓWKI

16.3.2024

Sobota 16. března bude věnována již tradiční soutěži v luštění křížovek a hádanek.

9:30     křížovky v českém jazyce v kategoriích 4. - 5. třída, 6. – 7. třída, 8. – 9. třída

11:30   křížovky v polském jazyce v kategoriích 4. - 5. třída, 6. – 7. třída, 8. – 9. třída

13:30   křížovky v češtině pro dospělé a mládež nad 16 let

15:30   křížovky v polštině pro dospělé a mládež nad 16 let

České křížovky připraví Jaroslav Valkus, autor mj. i křížovek v třineckém Hutníku

Prosíme, hlaste se telefonicky na čísle 558 368 014 nebo elektronicky na knihovna@mostyujablunkova.cz.

 

HISTORIE BARAMBOR – HISTORIA ZIEMNIAKÓW

20. 3. 2024, 16:30

Pan Józef Szymeczek z Nýdku, člověk, který se profesně zabývá historií nám tentokrát poutavým způsobem přiblíží příběh rozšíření brambor v Evropě. Zavede nás do XVI. století, kdy je na starý kontinent poprvé přivezli britští piráti, přes poměrně dlouhou dobu osvojování až k současnému využití brambor v domácnosti i průmyslovém sektoru. Svoji pozornost zaměří na české země. Bude sledovat dopady zdomácnění brambor v různých regionech našeho státu, bude si všímat pozitivních jevů, jako například vlivu zdomácnění brambor na ukončení morových epidemií. Upozorní i na negativní, jakými bylo uplatnění brambor při masové produkci alkoholu, což zapříčinilo rychlý nárůst alkoholismu mezi slezským obyvatelstvem v XIX. století. Setkání se uskuteční v rámci Klubu Adama Wawrosze 20. března 2024 v 17:00 hodin.