Knihovna Návsí 

 

 

Poplatky za služby

 

Ceník je platný od 16. 5 .2018 – čtenáři do 15 let

 

Registrační poplatek – je nutno zaplatit při zápisu do knihovny na půl roku a pak po uplynutí

této doby:

 

 • čtenáři do 15 let 30,-- Kč

 

 

Vystavení duplikátu čtenářského průkazu 10,-- Kč

 

Jednorázová výpůjčka ( za jednu knihu ) 10 ,-- Kč

 

Poškození čarového kódu 30,-- Kč

 

 

 

Poplatky z prodlení a za upomínky – vybírání poplatků začíná dnem následujícím po skončení

výpůjční lhůty

 

 1. upomínka 10,-- Kč

 2. upomínka 30,-- Kč

 3. upomínka 40,--Kč

 4. upomínka 70,--Kč

 

 

Nevráti-li čtenář za zapůjčené dokumenty ani po obdržení upomínacího dopisu, bude spis předán Obecnímu úřadu v Návsí.

 

 

Ztráta knihy – za ztrátu může knihovna požadovat náhradu formou:

 

a) jiného vydání téhož titulu + poplatek za zpracování 100,--Kč

b)finanční náhradu az do výše 200% ceny knihy + poplatek

za zpracování 100,--Kč

 

 

 

Ztráta periodika – při ztrátě periodika zaplatí čtenář

 

a) cenu peridika + poplatek za zpracování 20,--Kč

b)jiné vydání téhož titulu + poplatek za zpracování 20,--Kč

 

 

.

 

 

 

 

Poplatky za služby

 

Ceník je platný od 16. 5 .2018 – čtenáři nad 15 let

 

Registrační poplatek – je nutno zaplatit při zápisu do knihovny na půl roku a pak po uplynutí

této doby:

 

 • čtenáři nad 15 let 80,-- Kč

 • čtenáři nad 70 let zdarma

 

 

Vystavení duplikátu čtenářského průkazu 20,-- Kč

 

Jednorázová výpůjčka ( za jednu knihu ) 15,-- Kč

 

Poškození čarového kódu 50,-- Kč

 

 

 

Poplatky z prodlení a za upomínky – vybírání poplatků začíná dnem následujícím po skončení

výpůjční lhůty

 

 1. upomínka 10,-- Kč

 2. upomínka 30,-- Kč

 3. upomínka 40,--Kč

 4. upomínka 70,--Kč

 

 

Nevráti-li čtenář za zapůjčené dokumenty ani po obdržení upomínacího dopisu, bude spis předán Obecnímu úřadu v Návsí.

 

 

Ztráta knihy – za ztrátu může knihovna požadovat náhradu formou:

 

a) jiného vydání téhož titulu + poplatek za zpracování 100,--Kč

b)finanční náhradu az do výše 200% ceny knihy + poplatek

za zpracování 100,--Kč

 

 

 

Ztráta periodika – při ztrátě periodika zaplatí čtenář

 

a) cenu peridika + poplatek za zpracování 20,--Kč

b) jiné vydání téhož titulu + poplatek za zpracování 20,--Kč

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 Počitadlo přístupů