Městská knihovna Nový KnínPasování na čtenáře v červnu 2012

Dne 19. června navštívili žáčci prvních tříd  a paní učitelky Jana Musilová a Naďa Beldíková knihovnu, aby zde byli slavnostně pasováni na čtenáře. Malí čtenáři museli přečtením krátkého textu dokázat, že opravdu už číst umí a že se tedy mohou slavnostního aktu zúčastnit.

Na památku dostal každý čtenář pamětní list a malou knížečku veršů. Děti slíbily, že budou čtení o prázdninách trénovat a v září přijdou do knihovny znovu, aby si knihovnice ověřila, zda to přes léto nezapomněly.

Tak po prázdninách nashledanou!

   

 

 Počitadlo přístupů