Místní knihovna Ostravice 

Ceník

KNIHOVNA                                                                                                               

Poplatek na rok 2018                                                                                                                   

Děti:          50,- Kč                                                                                                           

Dospělí:  100,- Kč  

Jednorázová výpůjčka:    5,- Kč

+ záloha na 1 knihu:     100,- Kč    

(při vrácení knihy bude záloha vrácena)                                                                                                               

Výpůjční doba je dva měsíce  

 

Upomínky:                                                                                    
Překročení  výpůjční lhůty:

- 1. upomínka                       15 Kč

- 2. upomínka                       30 Kč

- 3. upomínka                       50 Kč

Doporučený dopis:             60 Kč

Ztráta knihy:

Za ztrátu může knihovna požadovat náhradu formou:  
- zakoupení stejné knihy + náklady za zpracování                                50 Kč
- cena knihy (v současné době) + náklady na zpracování                     50 Kč

- kniha naučná,encyklopedie apod. - cena knihy až trojnásobná

+ náklady na zpracování                                                                        50 Kč

Ztráta časopisu :
- zakoupení stejného časopisu + náklady na jeho zpracování                20 Kč
- cena časopisu (v současné době) + náklady na zpracování                 20 Kč

Poškození knihy nebo časopisu :
- poškození knihy dle stupně poškození                                                20 – 100 Kč
- úhrada jako při ztrátě knihy (kniha zůstává majetkem knihovny)

- poškození časopisu : zakoupení stejného časopisu + náklady na zpracování  20 Kč
- cena časopisu (v současné době) + náklady na zpracování   

Ztráta nebo poškození čtenářského průkazu :              10 Kč

Poškození obalu:                                                               5 Kč

Zprostředkování výpůjčky z jiné knihovny – MVS
- z knihovny našeho střediska                                     5 Kč
- z jiné knihovny v ČR (poštovné + další náklady)    60 Kč

 Internet:   zdarma

Kopírování:  jednostranně     2,- Kč

                      oboustranně      4.-  Kč

Tisk:              jednostranně      2.- Kč

                      oboustranně       3.- Kč

                       barevně           10.- Kč

Platnost ceníku od 1. ledna 2016

             Počitadlo přístupů