Obecní knihovna - Biblioteka Gminna RopiceKOMENTÁŘ KE STATISTICKÝM VÝKAZŮM ZA ROK 2010

1.      Oblast: Moravskoslzeký kraj, pověřená knihovna Městská knihovna Třinec

 

2.      Název knihovny: Obecní knihovna – Biblioteka Gminna Ropice

 

3.      Počet obyvatel:

3.1.   (Zdroj: http://aplikace.mvcr.cz/adresa/rozsobce/trine.html nebo http://aplikace.mvcr.cz/adresa/rozsobce/fryde.html)

ROK

DĚTI DO 15 LET

DOSPĚLÍ

OBYVATELÉ CELKEM

2010

233

1 254

1 487

 

4.      Knihovní fond a financování KF

ROK

PŘÍRŮSTKY

ÚBYTKY

STAV KF

2009

61

3 750

3 829

2010

156

-

3 985

ROZDÍL

+ 95

- 3 750

+ 156

 

V roce 2010 bylo zakoupeno 146 knih (37 bylo pořizeno z dotace Ministerstva kultury Knihovna 21. století), 10 knih bylo dohledáno po revizi v roce 2009.

 

 

 

ROK

Kč za nové knihy

Kč za časopisy

Kč celkem

2009

11 822

3 178

15 000

2010

28 946

3 054

32 000

ROZDÍL

+ 17 124

        - 124

+ 17 000

 

5.      Uživatelé (čtenáři) a návštěvníci

ROK

UŽIVATELÉ

REGISTROVANÍ

Z TOHO DO 15 LET

NÁVŠTĚVNÍCI

CELKEM

2009

145

46

2 363

2010

188

67

2 705

ROZDÍL

+ 43

+ 21

+ 342

 

ROK

Návštěvníci knihovny běžní
(výpůjční proces)

Návštěvníci akcí

NÁVŠTĚVNÍCI

CELKEM

2009

1 876

487

2 363

2010

 2 313

243

2 556

ROZDÍL

+ 437

- 244

+ 193

V roce 2009 se uskutečnilo slavnostní otevření knihovny v nových místnostech, které přilákalo velké množství návštěvníků. Tím je způsoben pokles návštěvníků akcí v roce 2010.

5.1.   Další skutečnosti ke knihovnímu fondu

Složení knihovního fondu v českém jazyce:

čs

B

N

M

MN

Počitadlo přístupů