Obecní knihovna - Biblioteka Gminna Ropice 

Rok 2011 - 1. pololetí
03. 02. 2011 - děti ze Základní školy v Ropici v knihovně (knihovnická lekce).
„Poprvé v knihovně“ - 25 dětí
Akce probíhala v duchu pohádek (co je pohádka, pohádkové knihy i autoři). Na závěr bylo pohádkové hádání. Po přečtení úryvků z různých pohádek děti hádaly hlavní postavy a se získaných písmen dostaly odpověď na otázku „ Jak příjemně a zároveň užitečně trávit volný čas“. S knihou! Radovaly se děti. Pozvala jsem je pro knihu do knihovny. 
27. 02. 2011 - výstavaknižních novinek v polském jazyce pro dospělé i pro děti.
 
„ Současná polská tvorba“ - 18 návštěvníků
 
Březen: Měsíc čtenářů – knihovna se přihlásila do celorepublikové akce
03. 03. 2011 - zahájení měsíce čtenářů, výstavka naučných knih - 20 návštěvníků
Každý březnový čtvrtek - čtení s překvapením – určeno pro děti z místní družiny - 48 dětí
Knihu Zahrada Jiřího Trnky četla loutkoherečka a výtvarnice Mgr. Renata Humel. Děti nejen poslouchaly, ale i malovaly to, co zrovna slyšely. Po vystřižení namalovaných postaviček vznikl nádherný kolář.
14. 03. 2011 - Král čtenářů - ocenění nejlepších čtenářů, a také nejmladších a nejstarších.
Věcné ceny převzali ocenění čtenáři z rukou starostky p. Mgr. Uršuly Waniové.
14 návštěvníků
16. 03. 2011 - děti z Polské mateřské školy v Ropici v knihovně (knihovnická lekce).
„Hrajeme si v knihovně“ - 11 dětí
17. 03. 2011 - děti z Mateřské školy v Ropici v knihovně (knihovnická lekce)
„Hrajeme si v knihovně“ - 13 dětí.
Knihovnická lekce pro dětí místní polské mateřské školy, další den pro děti české mateřské školy. Děti se seznámily s tvorbou knihy, s různými druhy papíru, z kterého jsou knihy zhotoveny, s tiskem i ilustracemi. Poslechly si pohádku a vybarvily záložku do knihy.
04. 05. 2011 – výstavka knih a časopisů u příležitosti vítání nových občanků obce
38 návštěvníků
 
Leden - květen
                    
každý čtvrtek od 14:00 do 15:00 probíhalo čtení pro děti ze školní družiny.
 
Celkem leden – červen 2011
knihovnické lekce pro děti - 3
výstavy knih - 3
kulturní akce pro dospělé - 2
ostatní akce pro děti - 20 (čtení s překvapením, čtení pro děti z družiny)
 
 
Rok 2011 - 2. pololetí
21. 07. 2011 – táborové čtení - 28 dětí
Čtení se zúčastnily děti pobývající na táboře v Ropici, který organizuje místní združení Cselesta. Poslechly si legendy z našeho okolí a prohlédly knihovnu. Získaly informace o tom, kdy je knihovna otevřena, jak se zaregistrovat, jak hledat knihy.
Říjen: Týden knihoven-knihovna se zapojila do celorepublikové akce
03. 10. 2011 – knihovnická lekce pro děti 4.a 5. třídy ZŠ v Ropici
„Naučná literatura pro mládež – správná volba“ - 19 dětí
Děti se seznámily s číslováním naučné literatury, jak si vyhledat potřebnou knihu a ověřily si znalosti o Praze společným vyluštěním křížovky. V tajence získaly odpověď na otázku, čím je specifický týden, ve kterém přišly do knihovny. Akci doprovázela výstavka knih dětské naučné literatury
04. 10. 2011 - knihovnická lekce pro děti 2.a 3. třídy ZŠ v Ropici
„Čeští spisovatelé dětem“ - 17 dětí
Zábavnou formou luštění křížovky, kde se všechny otázky týkaly Pipi z knihy A. Lindgrenové děti dostaly odpověď na otázku co spojuje V.Čtvrtka, O. Sekoru a B. Němcovou. Akci doprovázela výstavka knih výše zmíněných autorů.
05.10.2011 - knihovnická lekce pro děti 1. třídy ZŠ v Ropici
„Od dětských encyklopedií k pohádkám“ - 10 dětí
Děti se seznámily s knihovnou, kde najdou dětskou literaturu, jak se zapsat do knihovny. Vyslechly si pár krátkých pohádek a mohly si hrát v dětském koutku nebo vybarvit záložku do knihy.
 
06.10.2011 - knihovnická lekce pro děti 1.a 3. třídy ZŠ s pol. jaz. vyuč.v Ropici
„Rok Gustawa Morcinka“ - 8 dětí
Děti z 1. třídy  se seznámily s knihovnou a dostaly potřebné informace o hledání knih. Pak si hrály v dětském koutku a barvily záložku do knihy, nebo si knihy prohlížely. Děti z 3. třídy se seznámily se životem G. Morcinka. Na závěr si všichni poslechli legendu z jeho knihy „Baśnie śląskie“.
Všechny děti, které v Týdnu knihoven do knihovny přišly, dostaly informace o knihovně, kdy je otevřena a jak se zaregistrovat. Aby to nezapomněly dostaly vizitky. Pokud v následujících dnech přišly do knihovny, po předložení vizitky byly zaregistrovány zdarma.
V týdnu knihoven všichni noví zájemci byli registrování zdarma.
 
Celkem červenec – prosinec 2011
knihovnické lekce pro děti – 4
táborové čtení                       - 1
 
Celkem v roce 2011
knihovnické lekce pro děti – 7 (vždy spojeno s tematickou výstavkou knih)
výstavy knih pro dospělé - 3
kulturní akce pro dospělé – 2
ostatní akce pro děti - 21 (čtení s překvapením, čtení pro děti z družiny, táborové čtení - vždy spojeno s tematickou výstavkou knih)
 
 
 
 
 


Počitadlo přístupů