Obecní knihovna - Biblioteka Gminna Ropice 

 

Příloha č. 1 Knihovního řádu

Ceník poplatků v Obecní knihovně – Bibliotece Gminnej v Ropici                

Registrace uživatelů do 15 let

10 Kč

 

Registrace uživatelů nad 15 let

30 Kč

 

Zvýhodněná sleva pro registraci manželského páru

50 Kč

 

Důchodci, studenti do 26 let (po předložení studentského průkazu)

10 Kč

 

Uživatelé nad 70 let a děti do 7. let

zdarma

 

Platnost registrace je 365 dní, poté zaniká a je nutné ji obnovit.

     

Vystavení duplikátu čtenářského průkazu

10 Kč

 
     

Poškození čárového kódu

10 Kč

 
     

Poplatky z prodlení:

Vybírání poplatků začíná dnem následujícím po skončení výpůjční lhůty, a to:

 1. upomínka

10 Kč

 

 2. upomínka 

20 Kč

 

 3. upomínka

30 Kč

 

 Upomínací dopis Obecního úřadu v Ropici

50 Kč

 

Následným krokem bude soudní vymáhání

     

Rezervace knih

Telefonické upozornění

zdarma

 
     

Meziknihovní výpůjční služba - vnitrostátní (MVS)

Za každý došlý titul hradí uživatel náklady na poštovné

50 Kč

 

   + případné náklady, které vyžaduje zasílající knihovna

Při nedodržení lhůty zapůjčených knih MVS zaplatí čtenář 10 Kč za titul za každý další týden.

     

Ztráty (poškození)

 

Ztráta (poškození) knihy

25 Kč + cena knihy

 

Ztráta periodika

5 Kč + cena periodika

 
 

 

   

Kopírovací služby

 

Černobílý tisk a kopírování – 1 strana A4

2 Kč

 

Barevný tisk a kopírování – 1 strana A4

5 Kč

 

           

 Počitadlo přístupů