Knihovna & Šenovské muzeum


Knihovna & Šenovské muzeum
 
ceník - dodatek Knihovního řádu
 
 
  • REGISTRAČNÍ POPLATKY :
                                                               dospělí -                            160,-Kč
                                                                    děti -                               80,-Kč               
  • UPOMÍNKY :
                                      I. upomínka (po jednom měsíci) -                 10,-Kč 
                                     II. upomínka (po dvou měsících) -                  30,-Kč
                                    III. upomínka (po třech měsících) -                  40,-Kč
                                    doporučený dopis ( po čtyřech měsících) -    50,-Kč
 
  • ZTRÁTA KNIHY : 
 
                                             cena dokumentu + 50,-Kč nestanoví –li ředitel jinak
                                             (viz. KŘ – odd.IV. čl. 21,24)
 
  • ZTRÁTA ČTENÁŘSKÉHO PRŮKAZU :    10,-Kč
 
  • MUZEUM – VSTUPNÉ :
 
                                                         děti        -          5,-Kč
                                                         dospělí   -      10,-Kč
  • MVS :
                        
                         50,- Kč
 
  • KAUCE :
                             na vybrané dokumenty 100,-Kč
 
  • POŠKOZENÍ
                                    knihy, dokumenty – dle rozsahu a stupně poničení (obvykle pak cena         
                                    dokumentu + 50,-Kč) – rozhodne služba
                                    čárový kód, obal    - 50,-Kč nestanoví-li ředitel jinak  
                    
 
Tento Ceník je nedílnou součástí Knihovního řádu Knihovny & Šenovského muzea.
 
 
 
Simona Slavíková, ředitelka
 
V Šenově dne 2.1.2012


Počitadlo přístupů