VZORNÁ LIDOVÁ KNIHOVNA VE VELKÝCH POPOVICÍCH17. 12. 2019

Písklata - vánoční koncert

pod vedením paní učitelky Skálové


 

11. 12. 2019

Recitační soutěž žáků ZŠ

  

4. 12. 2019

2. vánoční koncert žáků ZUŠ


3. 12. 2019

Senioři se učili vyrábět vánoční výzdobu


 

29. 11. 2019

Přednáška astrofotografa Petra Horálka

 

28. 11. 2019

Beseda o vesmíru pro žáky ZŠ

 

27. 11. 2019

1. vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ

 

19. 10. 2019

Setkání s Velkopopovickým zpravodajem


 

17. 10. 2019

Výstava hub s přednáškou mykologa

 
 
 

 

25. 9. 2019

Absolventský koncert ZUŠ

 

 

7. 6. 2019

Čtenáři

Ke klidnému čtení napínavé knihy se dá využít i sobotní výpůjční doba...

 

 

24. 6. 2019

Absolventský koncert ZUŠ

vystoupení připravili učitelé: Miloslav Bartoš, Daniel Wunsch, Alena Marečková

 

 

29. 5. 2019

1. letní koncert ZUŠ

a vyhlášení výsledků výtvarné soutěže "Cesta dvou zámků"

 

22. 5. 2019

"Pražská čára"

prstenec prvorepublikového opevnění v nejbližším okolí Prahy - BESEDA

 

 

10. 4. 2019

VELIKONOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

 

 

 

 

3. 4. 2019

KONCERT UČITELŮ ZUŠ


 

27. 3. 2019

POVÍDÁNÍ O ČETNÍCÍCH A ČETNICKÝCH HUMORESKÁCH

Beseda se spoluautorem populárního seriálu a autorem mnoha knih s četnickou tématikou

plk. JUDr. Michalem Dlouhým Ph.D.

 

   

 

.

23. 1. 2019 se konala přednáška režiséra a scénáristy

JAKUBA TABERYHO O PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

Večerem provázel milovník starých časů Jaroslav Steinbach.

 

 

 

VÁNOČNÍ HUDBA PRO ZVONY

V úterý 18. prosince se v knihovně uskutečnil další z koncertů na podporu obnovy zvonů kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích.
Vystoupili Barbara Kürstenová, Pavel Verner a Kamil Čelikovský.

                                    
 

  

Návštěvy dětí z mateřských škol v naší knihovně se staly již tradicí. Vedoucí knihovny paní Papírníková je poutavou formou seznamuje s posláním knihovny, s jejím využitím pro koncerty i jako výstavní síň pro prezentaci výtvorů žáků ZUŠ Josefa Lady.

Knihovnice přečte dětem pohádku a obeznámí je s tím, jak se o knihy starat, aby se nepoškodily a sloužily čtenářům dlouhou dobu. Děti na oplátku předvedou připravené vystoupení, kdy společně zazpívají a zarecitují. Velký úspěch u dětí má ta část programu, kdy si mohou samy vybrané knihy prohlížet.

O tom, že přednášky mají úspěch svědčí pochvalné zápisy v návštěvní knize a zejména také to, že děti přicházejí s maminkami, aby se zaregistrovaly a půjčují si první dětské knihy.

 

MŠ Mnichovice v naší knihovně

4. 4. 2018

  

 

22. 3. 2018

  

 

MŠ Velké Popovice v knihovně

21. 3. 2018

 

ROK 2016


MŠ v knihovně

16. 3. 2016

 

 

 

10. 3. 2016


 

8. 3. 2016

Recitační soutěž

 

 


 

 

29. 2. 2016

Březen-měsíc čtenářů

V rámci březnaměsíce čtenářů navštěvují naši knihovnu žáci ZŠ a děti z MŠ již od února. Připravuji pro ně zajímavé vyprávění o knihovně, o knihách, seznamuji je s dětskými autory, ilustrátory, čtu jim zajímavé příběhy a tím je motivuji k četbě a k další návštěvě knihovny. Mým cílem je dát o knihovně vědět a přilákat nové čtenáře z řad těch nejmenších dětí. Chci naplnit větu:  Ve Velkých Popovicích čteme,  a je nás stále víc.“

 

  

 

30. 4. 2015

Žáci třetích tříd ZŠ besedovali v knihovně

 

27. 3. 2015

NOC S ANDERSENEM 2015

Po jednoroční přestávce jsme v naší knihovně pořádali NOC S ANDERSENEM 2015. Letošní akce se zúčastnilo 43 dětí. Podle ohlasu dětských účastníků lze říci, že se NOC vydařila.

  

 

28. února 2015

Dvanácté povídání o historii Velkých Popovic

 

25. - 26. února 2015

Školní kolo recitační soutěže

 

 

 

21. ledna 2015

Beseda s žáky 4.A na téma "pohádky".

 

19. ledna 2015

První seznámení s knihovnou a povídání o knihách pro žáky prvních tříd.

   Počitadlo přístupů