VZORNÁ LIDOVÁ KNIHOVNA VE VELKÝCH POPOVICÍCHPříloha 1

 

    Ceník služeb a sankčních poplatků   

                         Vzorné lidové knihovny ve Velkých Popovicích


Roční registrační poplatek

dospělí

50,-Kč

děti, studenti, senioři

30,-Kč

Základní služby

půjčování knih (a časopisů)

zdarma

přístup na Internet

zdarma

Další služby

meziknihovní výpůjční služba

poštovné

 

 

Sankční poplatky za nedodržení výpůjční lhůty

1. upomínka (neposílá se poštou)

10,-Kč

2. upomínka

10,-Kč

3. upomínka

20,-Kč

 

 

Ztráta čtenářského průkazu-vystavení duplikátu

20,-Kč

Ztráta čtenářského průkazu-vystavení dalšího duplikátu

50,-Kč

Ztráta dokumentu

cena knihy (do roku vydání 1992 pětinásobek ceny, od r. 1993 uvedená cena)

určí knihovnice

odborné zpracování náhrady dokumentu

25,-Kč

 

 

 Počitadlo přístupů