Obecní knihovna Vendryně


Příloha 2

Knihovní řád Místní (Obecní) knihovny Vendryně

 

1.     Paušální administrativní poplatek

Dospělí, důchodci                                                           40,- Kč

Děti, žáci do 15 let                                                        20,- Kč

Důchodci nad 70 let                                                      zdarma

 

2.     Sankce za porušení knihovního řádu

 Upomínací a vymáhací výlohy

1. zaslání upomínky – po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení – upomínací výlohy             20,- Kč

2. zaslání upomínky – po 51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení – upomínací výlohy            30,- Kč

3. zaslání upomínky – po 71 dnech od uplynutí lhůty k vrácení – upomínací výlohy           50,- Kč

 

3.     Cena za službu uživatelům bez čtenářského průkazu

         Jednorázová výpůjčka – vždy se zálohou                                   10,- Kč

 

4.     Ostatní

Rezervace knih                                                                                zdarma

Používání internetu                                                                          zdarma

MVS (Meziknihovní výpůjční služba) – poplatek za poštovné            50,- Kč

Tisk, kopírování, laminování                                                      neposkytujeme

 

 Počitadlo přístupů