Obecní knihovna Vendryně


Příloha 3

Knihovní řád Místní (obecní) knihovny Vendryně

Provozní řád stanice Internetu

1. Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s knihovním řádem.

2. Předpokladem přístupu na Internet je ovládání základů práce na počítači a základních principů práce s počítačovou sítí Internet; pokud uživatel tyto znalosti nemá, vyžádá si od knihovníka základní informace.

3. Uživatelé dbají pokynů knihovníka, jemuž hlásí zahájení i ukončení práce s PC. Po ukončení práce musí zůstat PC ve stavu, v němž byl předán obsluhou.

4. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není povoleno nahrávat, rušit, vytvářet nebo modifikovat soubory či adresáře. V případě poškození PC či souborů je uživatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s obnovením původního stavu. Při porušení tohoto ustanovení může být uživateli odepřen další přístup k multimediálním PC.

5. Uživatel využívá této služby zdarma v rámci Projektu vybudování informační infrastruktury Mikroregionu Bystřice - Nýdek, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše dva uživatelé; výjimku povoluje knihovník.

6. Uživatelé si mohou zamluvit místo, nejdéle však na dvě hodiny. Při prodlení platí rezervace  maximálně 10 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle 558 994 150. Stejným způsobem lze rezervaci i zrušit.

7. Není povoleno provozování počítačových her.

9. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací a souborů stažených z Internetu, za event. obsažené viry, ani za rychlost spojení.

10. Uživatelům není povoleno navštěvovat stránky Internetu, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorech.

11. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny.

 Počitadlo přístupů