Městská knihovna Lomnice nad LužnicíCeník služeb
 

Výpůjční lhůta
Knih
5 týdnů
Periodik
2 týdny
Doba (po překročení stanovené lhůty)
Sankce (Kč)
Po uplynutí 5 týdnů
5
Po uplynutí 6 týdnů
15
Po uplynutí 7 týdnů
25
Za každý další započatý týden
5
Oddělení pro dospělé čtenáře
Položky
Částka (Kč)
Registrace na 1 rok
50
Studující
30
Jednorázová registrace
30
Ztráta čtenářské legitimace
10
Poškození čárkového kódu
10
Ztráta nebo poškození knihy
cena knihy + 100
Oddělení pro dětské čtenáře
Položky
Částka (Kč)
Registrace na 1 rok
30
Ztráta čtenářské legitimace
10
Poškození čárkového kódu
10
Ztráta nebo poškození knihy
cena knihy + 100
Publikace, jejichž cena je vyšší než 500,- Kč se půjčují proti podpisu.
Meziknihovní výpůjční služba - poštovné 25,- Kč.
Veřejný internet  - 2 stanice
   
 
 
 
 
 
 Počitadlo přístupů