Obecní knihovna Felbabka  

Projekt Mikroregionu Hořovicko na vybudování multifunkčního domu a dětského hřiště úspěšně dokončen

Koncem listopadu Mikroregion Hořovicko úspěšně dokončil realizaci projektu „Vybudování multifunkčního domu a dětského hříště pro Mikroregion Hořovicko“. Projekt byl podpořen ze Strukturálních fondů Evropské unie. Konkrétně se jednalo o program Regionální operační program Střední Čechy (ROP).
Díky této dotační podpoře z ERDF a prostředků Středočeského kraje, která v souhrnu dosáhla 92,5% z celkových uznatelných nákladů, došlo k vybudování multifunkčního objektu a dětského hřiště, který bude sloužit obyvatelům Mikroregionu Hořovicko. Dokončená stavba se nachází v obci Felbabka.
Cílem projektu bylo rozšíření možností pro využití volného času obyvatel Mikroregionu Hořovicka a zároveň jejich zkvalitnění. Multifunkční dům nahradil původní technicky nevyhovující objekt, který byl využíván jako šatny a zázemí pro sportovce využívající fotbalové a tenisové hřiště, jež se nacházejí v areálu.
Realizací projektu vznikly následující výstupy:

 • Multifunkční dům, který zahrnuje:
 • Víceúčelový sál – využití jako tělocvična, prostor pro společenské akce, plesy, slavnosti, jednání Mikroregionu, veřejné přednášky, apod.
 • Knihovna
 • Šatny pro fotbalové hřiště
 • Šatny pro tenisové hřiště
 • 2 klubovny (nejčastěji bude využívána tenistovým oddílem a tělovýchovnou jednotou, ale budou sloužit i pro další cílové skupiny)
 • Sociální zařízení pro veřejnost s příchodem od fotbalového hřiště, pro uživatele víceúčelového sálu, pro tenisty, pro zdravotně postižené osoby
 • Technické zázemí budovy – dílnu, sklad materiálu, sklad nářadí, úklidových prostředků, úklidová komora, sklad pro potřeby hřiště a sportovní potřeby, technická místnost
 • Zasedací místnost – bude využívána pro setkávání místních spolků a občanů, školení, jednání Mikroregionu, apod.
 • 2 kanceláře OÚ Felbabka a archiv obce – tyto prostory nebyly součástí dotace a náklady byly hrazeny přímo obcí Felbabka
 • Dětské hřiště

Všechny výstupy projektu budou sloužit zejména široké veřejnosti.

Logo ROP Střední ČechyPočitadlo přístupů