Obecní knihovna Felbabka 

INTERNET PRO VEŘEJNOST

Internet je přístupný ve výpůjčních hodinách knihovny v pondělí a ve čtvrtek vždy od 18.00 do 19.00 hodin a pro všechny uživatele je zcela ZDARMA. 

 


 

Provozní řád pro práci s Internetem

Obecní knihovna Felbabka umožňuje přístup na Internet svým návštěvníkům starším 15 let (dále jen „uživatelé“) po předložení platného čtenářského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti a návštěvníkům do 15 let s písemným souhlasem rodičů za těchto podmínek:

 1. Uživatel nahlásí pracovníkům knihovny zahájení i ukončení práce s počítačem. Po ukončení musí zůstat počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
 2. Uživatel musí dbát pokynů pracovníka knihovny.
 3. Uživatel musí ovládat práci na počítači s operačním systémem WINDOWS a základními principy práce s počítačovou sítí Internet.
 4. Uživatel může používat pouze nainstalovaný software.
 5. Je dovoleno používat služeb WWW, Gopher, FTP, IRC, e-mail.
 6. Soubory stažené z Internetu lze ukládat na CD-R zakoupené v knihovně.
 7. Knihovna si vyhrazuje právo ukončit podle potřeby práci uživatele.
 8. Uživatel nese plnou zodpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 9. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovníkem knihovny přístup k Internetu přerušen. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit stanovený poplatek.
 10. V případě prokazatelného poškození zařízení nebo software je uživatel povinen nahradit škodu v plné výši.
 11. Uživatelé si mohou předem zamluvit práci na počítači(i telefonicky). Při nedodržení objednaného termínu rezervace odpadá.

Co není dovoleno: 

 1. Nahrávat na pevný disk PC jakékoliv soubory.
 2. Měnit cokoliv na nastavení počítače a programového vybavení.
 3. Vkládat vlastní diskety, flash, CD-ROM.
 4. Vypínat nebo resetovat počítač.
 5. Spouštět jiné programy než Internet Explorer.
 6. Provozovat počítačové hry.
 7. Navštěvovat a nahrávat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist nebo podněcující k násilí a užívání drog.

  

  ZÁSADY UŽÍVÁNÍ INTERNETU PRO DĚTI A MLADISTVÉ

 • Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam chodíš, někomu, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím Internetu, jestliže ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o tebe starají) přímo nedovolí.
 • Pokud se tak nedohodneš s rodiči, neposílej nikomu po Internetu svoji fotografii, číslo kreditní karty nebo podrobnosti o bankovním účtu a vůbec žádné osobní údaje.
 • Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo své internetové schránky nebo počítače.
 • Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým jsi se seznámil/la prostřednictvím Internetu. I když ti rodiče (nebo lidé, kteří se o tebe starají) dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na tu schůzku sám/a, sejděte se na veřejném místě a řekni doma, kam jdeš a proč.
 • Nikdy nepokračuj v chatování, když se ti bude zdát, že se tam probírají věci, které tě budou přivádět do rozpaků nebo tě vyděsí. Nezpůsobíš nikomu žádnou škodu, když o takovém zážitku řekneš rodičům nebo lidem, kteří se o tebe starají.
 • Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární emaily, které dostaneš jako člen/ka Newsgroup (předvolené oblíbené zájmové skupiny, kde přichází x uživatelům y informací automaticky).
 • Nikdy neotevírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (emailům), pokud přijdou od lidí nebo z míst, která neznáš. Okamžitě tyto zprávy vymaž. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by zničily všechny informace a software počítače.
 • Vždy řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o tebe starají) o všech případech neslušných výrazů na Internetu, totéž platí pro neslušné obrázky.
 • Vždy buď sám/a sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího, starší apod.).
 • Vždy se chovej podle následujícího pravidla: jestliže některá webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím, nemají takovou stránku otevírat.
 • Pamatuj si dal ší pravidlo: když ti někdo na Internetu bude nabízet něco, co zní tak lákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu - není to pravda.
 • Jestliže na Internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen/na, že to je nelegální - ohlas to.

 

 

 Počitadlo přístupů