Obecní knihovna FelbabkaV lednu 2010 se knihovna, společně s obecním úřadem, přestěhovala z nevyhovujících prostor do nově vybudovaného multifunkčního domu, jehož výstavba byla dokončena v listopadu 2009. Současně s tím se stala novou knihovnicí paní Marcela Labská. Knihovnu převzala po paní učitelce Anděle Nesnídalové, která knihovnu vedla dlouhá léta a ze zdravotních důvodů zde již nemůže pracovat. 

 

V roce 2010 se obci podařilo získat dotaci z Fondu kultury Středočeského kraje na zahájení automatizace knihovnických služeb. Dotace byla použita na zakoupení knihovnického počítačového systému Clavius REKS a dalších komponentů, potřebných pro automatizovaný provoz knihovny. Část peněz byla rovněž určena na dovybavení knihovny nábytkem, především knihovními regály.

V listopadu 2010 byl nainstalován knihovnický počítačový systém Clavius REKS a od té doby probíhalo ukládání knihovního fondu. Od ledna 2011 bylo zahájeno automatizované půjčování pomocí čárových kódů, kterými jsou uložené knihy označeny. Zároveň byl spuštěn on-line katalog knih, kde si čtenář může prohlédnout fond knihovny, rezervovat knihu nebo si prodloužit výpůjčku. Od 26.8.2019 knihovna používá vylepšený knihovnický systém Tritius REKS.

Fond knihovny je průběžně doplňován o nové knihy, zakoupené ze štědrého finančního příspěvku od obecního úřadu. Část nových knih také získáváme darem od našich čtenářů a návštěvníků knihovny.

Dále je Obecní knihovna Felbabka cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí z Knihovny Jana Drdy v Příbrami. To znamená, že přibližně 2x ročne dostáváme z příbramské knihovny výměnné soubory knih (vždy cca 50 ks v jednom souboru), které pak přibližně 1 rok můžeme půjčovat našich čtenářům, než se vrátí zpět do Příbrami.

Knihovna nabízí také možnost využití veřejného internetu, který je pro všechny zájemce zcela zdarma a je přístupný ve výpůjčních hodinách knihovny. 

 

 

 Počitadlo přístupů