Obecní knihovna KujavyPoradenská a konzultační činnost

Při pravidelných rozvozech výměnných knihovních fondů jsou poskytovány knihovnici i odborné rady, konzultace a reference k aktuálním otázkám knihovnické a informační činnosti. Knihovnice je seznámena s regionálními službami pověřené knihovny MěK Nový Jičín, především s tvorbou a cirkulací výměnných souborů.

Výhodou obecní knihovny v Kujavách je zasedací místnost (chcete-li klubovna) , která je součástí knihovny. Poskytuje nadstandardní počet studijních míst a umožňuje pořádání knihovnických akcí. V knihovně se nachází PC sestava, připojená k internetu, kde je nainstalovaný AKS Clavius. Tato sestava slouží zároveň i jako PC pro přístup čtenářů na internet a k dispozici je i inkoustová tiskárna.

Knihovní fond

K dispozici je celkem 1 353 knih,  z toho : 308 naučných

                                                                1 045 krásná literatura pro děti i dospělé

Kromě toho má knihovna k dispozici cirkulační výměnné soubory knih z Nového Jičína. Cirkulační soubor je v knihovně ponechán 1 rok, výměna probíhá v okruhu obecních knihoven : Velké Albrechtice - Albrechtičky - Kujavy - Pustějov.

Regionální knihovní fond je vyčleněn zvlášť v policích. O tento cirkulační fond je mezi čtenáři velký zájem.

 

Automatizace knihovny

Knihovna má zakoupený AKS Clavius, knihovní fond je vložen, a knihovna pomocí AKS půjčuje.

 

 

V knihovně jsou pořádány besedy pro žáky Mateřské i Základní školy v Kujavách, které mládež seznamují s možnostmi knihovny. Knihovnice se ve spolupráci se Základní školou  zúčastnila akce "Noc s Andersenem"

 

 

 

25.8.2008 proběhla revize knihovny.Počitadlo přístupů