Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí 

Historie knihovny

Obecní knihovna byla v Lomnici nad Lužnicí založena v roce 1920, ale knihovny různých spolků zde existovaly již dříve, např. zmínku o knihovně „Měšťanské besedy“ najdeme již v zápiscích tohoto sdružení z roku 1911. V roce 1934 čítala obecní knihovna 1456 svazků, zapsáno tehdy bylo 145 čtenářů. Knihovna se nachází v budově bývalé radnice, klasicistně upravené r.1781, v prostorách, které dříve sloužily jako sklepy či sklady hostince zde provozovaného ( existoval tu vedle knihovny spolu se zasedací síní, archivem, bytem strážníka, věznicí a dalšími institucemi).

 Počitadlo přístupů