Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Čteme se lvem Čtenářem 2009

Nejpilnější prázdninový čtenáři 2009 – Lomnice nad Lužnicí
 
Nižší stupeň – celkem přihlášeno 9 dětí
Vladimír Božovský – 12 knih
Radim Krejčí - 10 knih
Adéla Šustová -           3 knihy
 
Vyšší stupeň – celkem přihlášeno 8 dětí
Kristýna Vacková -     9 knih

Barbora Šustová -        9 knih

Ida Melmerová -           7 knih

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plánované KNIHOVNICKÉ AKCE NA ROK 2009

 
Během roku: Knihovnicko informativní výchova a literární besedy
nabídka: Knihovnická výchova, Jak se vaří kniha, Broučci J. Karafiáta, Dětští ilustrátoři, Dobrodružná literatura pro děti, Pohádky a pohádkáři, Zvykosloví včera a dnes, Holocaust a svět, Já a básnička, Den s Ferdou, Den s opičkou Žofkou, K. Čapek, W+V, H  
terminy a další konkrétní požadavky  po dohodě s vyučujícími
 
BŘEZEN MĚSÍC KNIHY:
-          Vyhlášení výtvarné soutěže: Nejkrásnější Brouček od Zlaté Stoky
-          Literární soutěže: Pohádky pro nespavce
                                   Holocaust nebyl!?!
 
ČERVEN – DEN SLABIKÁŘE – termín po dohodě se školou
 
DEN S ANDERSENEM:    pátek 3. dubna
S ohledem na provizorní podmínky uspořádáme tentokrát pouze Den s Andersenem
17.00 – 22.00 hodin
 
TÝDEN KNIHOVEN:        5. – 9. ŘÍJNA
-          Vyhlášení výtvarné soutěže: Strašidlo radniční věže
-          Literární soutěž: O radničním strašidle
 
ADVENT V KNIHOVNĚ
nabídka besed: Na přástkách, Vánoce Josefa Lady, Nejkrásnější vánoční příběhy
 
Výtvarné dílny
Téma – MASOPUST
10. 2., 17. 2.
 
Téma – VELIKONOCE
17. 3., 24. 3., 10. 4.
 
Téma – ČARODĚJNICE
21. 4., 28. 4.
 
Téma – PODZIMNÍ VYRÁBĚNÍ
09. 11. – Martinská dílna
23. 11. – Kateřinská dílna
 
Téma – ADVENT
30. 11., 7. 12. , 14. 12.,.
 
Výstava loutek Vítězslavy Klimkové – Potulná pohádková země 23. 11. - 6. 12.


Počitadlo přístupů