Knihovna městyse MohelnoO knihovně

Od roku 1939 byl knihovníkem pan Antonín Vach – učitel na místní škole. V té době byla     knihovna umístěna v bývalé budově u potoka kde byla donedávna školní družina. Knihovník půjčoval knihy každou neděli odpoledne. Později byla knihovna přestěhována do budovy vedle obytného domu dr. Cvečka. Po skončení 2. světové války byla opravena zdejší budova radnice a knihovna tam byla přestěhována. Pan učitel Antonín Vach byl v obci knihovníkem přes 30 let. 
Knihovna je v budově radnice dodnes a půjčuje se 4 dny v týdnu. Rovněž je v půjčovních dnech v provozu internet pro veřejnost.

 

 Knihovna městyse Mohelno

 Počitadlo přístupů