Místní knihovna Mosty u JablunkovaCeník poskytovaných služeb

Příloha 1

Knihovního řádu Místní knihovny Mosty u Jablunkova

 

Roční registrační poplatek:

 • Mládež od 15 let a dospělí                                                               40 Kč                   
 • Děti do 15 let                                                                                                               20 Kč                      

Ostatní knihovnické služby: 

 • Meziknihovní výpůjční služba                                                          60 Kč

(cena se vztahuje na částečné náklady za poštovné)

 • Rezervace knihy                                                                               5 Kč

Internetové služby:                                                               zdarma

Doplňkové služby:

 • Tisk jedné strany A4 černobíle                                                         2 Kč
 • Tisk oboustranně A4                                                                        3 Kč
 • Tisk jedné strany A4 barevně                                                           5 Kč
 • Tisk obrázku                                                                                     20 Kč

Sankce a náhrady

Za pozdní vrácení:

 • 1. upomínka                                                                                      20 Kč
 • 2. upomínka                                                                                      30 Kč
 • 3. upomínka                                                                                      40 Kč
 • 4. upomínka  (upomínací dopis)                                                       100 Kč

Za ztrátu knihy:

·         cena knihy + ztrátový poplatek 50 Kč

Za ztrátu periodika

·         náhrada formou 1. čísla periodika

 

Mgr. Alena Kolčárková

ředitelka
Počitadlo přístupů