Městská knihovna Nový KnínCeník služeb
 

Výpůjční lhůta
Knih
4 týdny
Periodik
4 týdny
Doba (po překročení stanovené lhůty)
Sankce (Kč)
Po uplynutí 4 týdnů-poplatek z prodlení
10.-
Po uplynutí 8 týdnů-1.písemná upomínka
20,- + 7,- poštovné
Po uplynutí 10 týdnů-2.písemná upomínka
40,- + 7,- poštovné
Po uplynutí 12 týdnů-3.písemná upomínka-doporučený dopis
80,- + 10,- za každou vymáhanou knihu
Oddělení pro dospělé čtenáře
Položky
Částka (Kč)
Registrace na 1 rok
120,-
Studující
60,-
Jednorázová registrace
20,-
Ztráta čtenářské legitimace
20,-
Poškození čárkového kódu
20,-
Ztráta nebo poškození knihy
cena knihy + 50,-
Oddělení pro dětské čtenáře
Položky
Částka (Kč)
Registrace na 1 rok
60,-
Ztráta čtenářské legitimace
20,-
Poškození čárkového kódu
20,-
Ztráta nebo poškození knihy
cena knihy + 50,-
Meziknihovní výpůjční služba - poštovné 40,- Kč.
Internet
Pro všechny uživatele zdarma
 
   
   
 
 

 Počitadlo přístupů