Obecní knihovna - Biblioteka Gminna Ropice 

Plán akcí na 1. kvartál 2009 a jejich plnění

Výstava knih regionálních autorů a nových knih pro děti na schůzi PZKO.

Uskutečněno dne 28. února v klubu místní organizace PZKO.
Výstavu shlédlo 23 návštěvníků

 Březen: Měsíc knihy - děti z družiny navštěvují knihovnu.

Uskutečněno dne 26. března.
Připraveny byly výstavky dětských knih v českém i polském jazyce. Knihovnu navštívilo 13 děti (1. třída české a 2. třída polské ZŠ v Ropici). Děti malovaly postavičky z knih, které se jim líbily.

 Plán akcí na 2. kvartál 2009 a jejich plnění     

 V závěru června proběhne „Hledání pokladu“ pro žáky 3. třídy.

 Akce proběhla dne 25. června. Zúčastnilo se 8 dětí. Děti se seznámily s řazením a zakládáním knih do regálů. Následně jejich úkolem bylo vyhledat v regálech konkrétní knihy, v nich dle pokynů písmenka, která po správném uložení prozradila místo schovaného pokladů.
 
 

Plán akcí na 3. kvartál 2009 a jejich plnění   

 Červenec - výstavka dvanácti knih, které soutěží o titul "Kniha mého srdce"

 
O prázdninách zvu děti na „Prázdninové hlasité čtení“ vždy ve čtvrtek od 12:30 do 13:00.

Doposud se čtení zúčastnily tři turnusy dětí, které trávily část prázdnin na místním táboře.  Čtení bylo spojeno s prohlídkou knih která byla spojena s nosnými tématy aktivit tábora. A tak to byla dne :

16. července -  Itálie a Čína. Prohlédnout si knihy na toto téma a poslouchat legendy přišlo 16 dětí a 6 vedoucích.
23. července - Francie a Egypt. Prohlédnout si knihy na toto téma a poslouchat úryvky z Malého prince přišlo 12 dětí a 6 vedoucích.
30. července - USA a Rusko. Prohlédnout si knihy na toto téma a poslouchat indiánské báje a ruské pohádky přišlo 16 dětí a 6 vedoucích.
 

Plán akcí na 4. kvartál 2009 a jejich plnění 

Říjen - stěhování knihovny do nových prostor

Revize, převoz a ukládání knih proběhlo ve dnech 15. - 30. října. Den otevřených dveří včetně prvního půjčování se uskutečnilo dne 2. listopadu.

Prosinec:

Vánoce s knihou z knihovny

10.12. v 15:30 -  Mikuláš v knihovně - Vystoupení dětí z družiny s programem " Proč chodí Mikuláš"  a následná prohlídka nově přestěhované obecní knihovny (spolupráce: Obecní úřad , ZŠ a Obecní knihovna).

 

              

 

 Počitadlo přístupů