Obecní knihovna - Biblioteka Gminna Ropice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Akce uskutečněné v knihovně v roce 2010
 
Účastníci výroční schůze PZKO navštěvují knihovnu.
 
Výstava knih soudobých polských autorů pro dospělé i pro děti.
 
Uskutečněno dne 28. února v klubu místní organizace PZKO.
Výstavu shlédlo 23 návštěvníků
 
Březen: Měsíc čtenářů
Děti z Mateřské školy v Ropici v knihovně (knihovnická lekce).
Uskutečněno dne 4. března.
Připravena byla výstavka dětských knih, hádanky na téma postaviček z Večerníčku, které děti našly v knížkách, čtení pohádky a pořekadel.
Knihovnu navštívilo 11 dětí.
 
Děti z Polské základní školy v Ropici v knihovně (knihovnická lekce).
Uskutečněno dne 19. března.
Připravena byla výstavka dětských knih, křížovka, čtení legend.
Knihovnu navštívilo 15 dětí.
 
Děti z Polské mateřské školy v Ropici v knihovně (knihovnická lekce).
Uskutečněno dne 22. dubna.
Připravena byla výstavka dětských knih, hádanky na téma postaviček z Večerníčku, které děti našly v knížkách, čtení pohádky a pořekadel.
Knihovnu navštívilo 14 dětí.
 
 
Prázdninové čtení.
 
Probíhalo vždy ve čtvrtek od 14:30 do 15:00. Účast byla malá.
 
 
Táborové čtení.
 
Proběhlo  dne 15. a 22. července a bylo určeno dětem, které trávily týden na místním táboře. Akce se setkala s velkým zájmem. Téma čtení bylo shodné s nosným heslem táborových aktivit: Z pohádky do pohádky.
Knihovnu navštívilo 25 a další týden 32 dětí se svými vedoucími.
 
 
 
 
V knihovně probíhalo:
 
Každý čtvrtek od 14:00 do 15:00 až do konce listopadu probíhalo čtení pro děti ze školní družin. Přečetli jsme knihu Dicka King-Smitha „Já a moje příšera“. Čtení bylo prokládáno otázkami na přečtené téma.
Čtení s otázkami si děti velmi oblíbily.
 
Týden knihoven
 
Proběhl ve dnech od 4. do 10. října následovně:
Středa - den pro důchodce: „Povídání o knihách u kafíčka“.
Pátek  - den pro všechny: dopoledne přišlo do knihovny 14 dětí místní základní školy s polským vyučovacím jazykem Děti si prohlédly knihovnu a pak si udělaly záložku do knihy Akce byla velmi zdařilá.
Plánovaná návštěva dětí z místní mateřské školy s polským vyučovacím jazykem byla přesunuta na 14. října. Zúčastnilo se 13 dětí. Prohlédly si knihovnu, poslouchaly pohádky  (knihovnická lekce).
Na celý týden byla připravena výstava dětských knih v češtině i v polštině, dále soudobá česká i polská próza.
 
 


Počitadlo přístupů