Místní knihovna Janovice


Přehled služeb knihovny
 
 
Knihovna nabízí velký výběr knih a časopisů.
 
Pro dospělé :
Velký výběr beletrie ( povídky, romány, detektivky, sci-fi, čtení pro ženy, historické romány ) Naučnou i odbornou literaturu ze všech vědních oborů.
Časopisy : Moje země, Naše krásná zahrada, Týdeník Květy, Venkov & styl, Vlasta
 
 
Pro děti :
Leporela, říkadla, pohádky, dobrodružné romány, dívčí romány, zajímavou naučnou literaturu.
Časopisy : Čtyřlístek a Čtyřlístek speciál
 
 
Knihovna dále nabízí :
Rezervace knih, meziknihovní výpůjční službu (MVS), poradenskou a informační službu, vyhledávání knih v on-line katalogu, internet zdarma, tisk z internetu.
 
 
Knihovna je od září 2008 vybavena novým nábytkem – knižními regály a výpůjčním  pultem, výpůjční systém zajišťuje prostřednictvím knihovního programu Clavius.
Obec Janovice uzavírá každoročně s MěK Frýdlant n.O. smlouvu o poskytování knihovnických a informačních služeb a poskytuje finanční dotaci na provoz knihovny v Janovicích. Na základě této smlouvy MěK Frýdlant n.O. zajišťuje pro janovickou knihovnu veškeré služby, počínaje výběrem a nákupem knih, jejich odborné zpracování, řeší personální záležitosti, vede mzdové a finanční účetnictví. Půjčovní činnost zajišťuje vedoucí knihovny  paní Štěpánka Kupčová.
Frýdlantská knihovna,jako pověřená knihovna regionálními funkcemi, dále zajišťuje pro janovickou knihovnu regionální funkce z dotace Krajského úřadu v Ostravě - a to výměnné knižní soubory, cirkulaci knih, poradenskou činnost, odbornou metodickou pomoc, pomoc při revizích, aktualizaci knižního fondu, statistická šetření.
 
 


Počitadlo přístupů