Místní knihovna Janovice


Z HISTORIE JANOVICKÉHO KNIHOVNICTVÍ
 
Prvé stopy v pátrání po písemném záznamu o možnosti vypůjčovat si knihy vedou do r. 1866, kdy janovická škola měla již žákovskou knihovnu s českými vlasteneckými spisy. V inventáři školy z roku 1870 žákovská knihovna zaznamenává 46 knih, z nichž mnohé byly nevalné hodnoty.
Dne 25. července 1897 se ustavil z činovníku divadla Čtenářsko – ochotnický spolek a prvním knihovníkem byl zvolen p.Josef Bednárek.
V roce 1922 byla zvolena první knihovní rada.
Již v roce 1933 se ve zprávě knihovníka uvádí počet 54 čtenářů s počtem        1 038 půjček za celý rok. Knihovna měla 729 svazků.
Velký rozkvět dosáhla knihovna za vedení knihovníka p.Hynka Petroše, kdy jeho zpráva v roce 1949 uvádí počet 143 čtenářů a 3011 půjček za celý rok.
Knihovnu pak převzali v letech 1958 – 1975 p. Ladislav Šimek a p.Jindřich Lička v letech 1971 – 1975.
Od roku 1975, plných 26 let, se o zdárný chod knihovny starala paní Zdenka Březinová, která se také významně podílela na kulturním dění v obci. Jako knihovnice třikrát měnila sídlo knihovny i s přestavbou regálů pro 8 500 zaevidovaných knih a časopisů.
Po odchodu p.Březinové přebrala knihovnu k 1.1.2002 p.Taťána Němcová.
 
Místní knihovna má vyhovující umístění ve středu obce v budově Pošty. Je dlouhodobě metodicky i organizačně řízena Městskou knihovnou ve Frýdlantu nad Ostravicí.
 
 


Počitadlo přístupů