Knihovna Voltuš


Trocha historie voltušské knihovny:
 
1931 -  ( 14.12.) zakoupeno pro veřejnou knihovnu 254 svazků v ceně 395 Kč
1936 -  bylo v knihovně 202 svazků
1943 -  revize obecní knihovny ( které byly za války časté, z knihovny musely být          vymazány všechny             
              knihy s tématikou marxistickou a komunistickou, revizoři knihoven byli učitelé, kteří   
              vyřazovali knihy podle seznamů, které dostávali, vyřazené knihy se musely odesílat do Blatné, kde se z nich dělal nový papír).
1947 - byla uvedena do pořádku obecní knihovna, byly nakoupeny nové regály a knihy
1955 -  provozní stav místní knihovny nebyl v pořádku, nebyly seznamy knih a bylo nutno založit
              jednoduchý katalogový systém
1971 -  knihovna byla uložena v zasedací síni, kde půjčuje pan Prax, je zde 757 svazků
1974 -  knihovnu převzala paní Beranová se 623 svazky
1975 -  654 svazků
1976 -  860 svazků
1977 -  670 svazků
1987-   knihovnu převzala slečna Petra Tesková
1990 -  přebírá knihovnu Růžena Tesková
2007 - 24.7 2007 byla provedena ve voltužské knihovně revize.
             Počet revidovaných knihovních dokumentů :1595 z toho knižní fond Voltuš-139 svazků,
             VF-Knihovna Jana Drdy - Příbram 233 svazků, výpůjční fond Rožmitál pod Třemšínem-1223  svazků
              Revize za přítomnosti paní Dany Petráškové -vedoucí knihovny Rožmitál a paní Evi Palivcové střediskové pracovnice proběhla v naprostém pořádku,nechybí žádná kniha.
2011 -  1770 svazků
2012 - 26. – 27. června 2012 byla v naší knihovně provedena revize knihovního fondu. Celkem se revidovalo 1965 svazků, z čehož 207 knih je z našeho fondu, 1345 knih je z výměnného fondu   knihovny manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem a 413 knih patří knihovně Jana Drdy  v Příbrami. Jak jsme dopadli? Jak jinak než dobře. Všechny svazky byly nalezeny a dopátrány, nic nechybělo. Tak uvidíme jaký úspěch budeme slavit zase za pět let.

2024 v lednu po 33 letech práce v místní knihovně končí paní Růžena Tesková

 2024 v únoru nastupuje staronová knihovnice paní Petra TeskováPočitadlo přístupů