Knihovna Voltuš


                        

Rožmitálsko

Místo do kaple do knihovny

Čtvrtek, 25 Říjen 2012 10:28PDFTisk

 

 

 


 

Voltuš – Od září letošního roku probíhá rekonstrukce voltušské kaple, a místní věřící se tudíž již téměř dva měsíce nemají kde scházet, ale i v tom společně se svým farářem P. Janem Kuníkem našli řešení. Po dobu rekonstrukce kaple se pravidelné mše  svaté konaly v prostorách místní knihovny.

Za možnost setkávat se při společných mších v těchto ne úplně typických prostorách jsou voltušští věříci rádi, a dle jejich ohlasu je tato změna nijak neomezuje, naopak si prozatímní prostory pro konání mše užívají – po mši se zde dále zdržují na přátelské posezení, tzv. agapé.

Starorožmitálský farář P. Ing. Jan Kuník si našel chvilku, při které jsme si mohli popovídat o jeho farnosti.

 

Zažili jsme Vás sloužit mše na různých místech při konání nejrůznějších akcí, už jste někdy sloužil mši v knihovně?

 

„V knihovně jsem opravdu ještě nesloužil, i když v takto nouzových případech jsem slavil mši svatou na faře, v kulturním domě nebo i jen tak pod širým nebem. Voltušská knihovna je ale příjemným a požehnaným místem, a já moc děkuji paní Teskové jako vedoucí této knihovny a panu Jarosilovi jako jejímu nadřízenému, že nám bylo umožněno na tomto místě prožít krásné bohoslužby."

 

 

kaple2

 

 

Za dva týdny, v době, kdy by měla být ve Voltuši další mše, jsou „dušičky", jak tento den bude probíhat?

 

„1. listopadu o slavnosti Všech svatých bude sloužena mše sv. od 18 hodin ve farním kostele ve Starém Rožmitále a po ní bude bohoslužba na místním hřbitově. Věřím, že sem přijedou věřící z celé farnosti.

Mše svatá na Voltuši, která farností spadá právě pod Starý Rožmitál, tedy ten den nebude, dohodli jsme se, že ji přesuneme na úterý 6. listopadu, a setkáme se v 17 hodin."

Kdy se budete moci opět setkávat při mši v kapli?

 

„Pravděpodobně až při další bohoslužbě, která je výjimečně plánována za 3 týdny, na čtvrtek 26. listopadu v 17 hodin."

Jste starorožmitálským farářem, kolik obcí pod Vaši farnost spadá?

 

„Pod správu farnosti Starý Rožmitál spadají tyto obce: Starý Rožmitál, Rožmitál pod Třemšínem, Bezděkov pod Třemšínem, Buková u Rožmitálu pod Třemšínem, Hoděmyšl, Hutě pod Třemšínem, Nepomuk, Pňovice, Sedlice, Skuhrov, Věšín, Voltuš, Vranovice, Zalány."

 

Děkuji za rozhovor.

 .

 

 

 

 

 

 

 Počitadlo přístupů