Obecní knihovna BohuňoviceProvozní řád  Internetu pro veřejnost

v místní knihovně

  
1.  Internetové služby může využívat každý návštěvník knihovny, musí ovládat  základy práce s počítačem
     a internetem. Přístup k internetu je zdarma.
2.  Uživatel bez platného čtenářského průkazu může být připojen k internetu  20 minut,
   návštěvník s platným čtenářským průkazem až 60 minut,  přičemž u jedné stanice mohou pracovat 
      nejvýše 2 lidé.  
3.  Časové limity pro využití internetu lze upravovat podle potřeby a podle možností knihovny.
     Návštěvníci musí dbát  pokynů knihovníka.
4.  Zájemci si mohou zamluvit  pracovní místo předem. Doba prodlení je maximálně 5 minut. 
     Stejným způsobem lze zamluvení stanice předem i zrušit. 
5.  Návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software.
     Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu 
     nebo měnit nastavení počítače. 
6.  Po předcházející domluvě s knihovníkem je pro méně zkušené uživatele možné si domluvit
     individuální konzultace.
7.  Informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé odnést na nosičích dat
     připojitelných na počítači.      
8.  Není povoleno využívat program Outlook Express k odesílání pošty a provozovat počítačové hry. 
9.  Není povoleno navštěvovat internetové stránky, jejichž obsah není vhodný k prohlížení 
    ve veřejných prostorách. 
10.    Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě 
       návštěvníka  a k jeho studijním účelům. Je zakázáno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat,
       rozmnožovat, kopírovat,  půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat,
       zejména ne ke komerčním účelům.
       Případné zneužití dat a informací může být trestné 
      (dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění). 
11.    Uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat.
        Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů. 
12.    Uživatel se nesmí snažit získat přístup ke chráněným informacím a k datům jiných uživatelů. 
13.    Provozovatel (Obecní knihovna v Bohuňovicích) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených
       z internetu (zvláště pak obsahují-li viry) ani případné škody, které by mohly vzniknout jejich
       dalším používáním.  
14.     V případě porušení provozního řádu může být uživatel od počítače vykázán. 
 
 
         Tento Provozní  řád internetu Obecní knihovny Bohuňovice byl schválen
          Radou obce Bohuňovice dne  6.10.2010
 
 
 

 Počitadlo přístupů