Obecní knihovna BohuňoviceProjekt Lovci perel je celoroční hra určená malým návštěvníkům knihoven.

 Naše knihovna se zapojila do projektu Knihovny města Hradce Králové Lovci perel. Jedná se o hru pro děti, při níž se čtení mění v dobrodružství a z práce s knihou se stává zábava. Vybrané dětské knížky se stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel.

Soutěž bude v naší knihovně probíhat od února do konce prosince. Děti si vyberou ze seznamu knih tituly (perlorodky), které v knihovně najdou označeny. Po přečtení knihy zodpoví otázky na pracovním listě, který obdrží současně se zapůjčenou knihou. Za správně zodpovězené otázky získají perlu. Každý účastník bude mít v knihovně svou šňůrku, na kterou bude perly navlékat.

Projekt je podpořen finanční částkou z prostředků SKIP 10 Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

 

Vyhodnocení soutěže:                                                                         

lovci perel 2014

 

 Pro dětské čtenáře bylo nachystáno 106 knih – perlorodek.

 

 

Počet přihlášených dětí: 54

Počet zapojených dětí: 51

Počet odevzdaných správných odpovědí: 296

Nejlepší sběrači perel v naší knihovně:

1. místo: Zdráhalová Karolina – 24 perel

2. místo: Baťa Bonifác – 21 perel

3. místo: Machalová Nela – 19 perel

4. místo: Johanesová Klára – 18 perel 

5. místo: Gartner Jan  – 15 perel

  

 

 

 Počitadlo přístupů