Obecní knihovna Bohuňovice



 

 

2008 2009 2010  2011  2012 2013  2014
 2015 2016
2017  2018 2019

2020

 

 

 

2021

 

 

 

2022

 2023  

Registrovaní čtenáři   

 106   178  235  256  255 256 243 322 330  307 339

 310

 270

 285

275

298
Z toho dětí do 15 let    30     85   114  108  117 118 105 153 160  140 181  149

 103

120

 96

101
Návštěvníci knihovny  960  1401 3185

 4355

 4642   3289 3852 2547 3594  3644
3486  3301

2637

2566

2321

3018
Výpůjčky celkem 4051  5609  5909  6538
 6376  6161 6240 6666 7350 7214 6802  6519

 6476

6047

5377

6279
Počet kulturt. akcí     2
    18    32   45  31   34  31  19  26  36 29  26

 6

 22

32

 

 

 

 

 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti v roce 2023 za Obecní knihovnu Bohuňovice

V období od října do poloviny prosince 2023 měli čtenáři a návštěvníci naší knihovny možnost vyplnit dotazník spokojenosti. Z celkového počtu 298 registrovaných čtenářů vyplnilo dotazník 41 respondentů,

Dotazník obsahoval 6 otázek.

Jak často navštěvuji knihovnu?

9 x jednou týdně

26 x jednou měsíčně

6 x méně často

Jak hodnotíte knihovnu?

Půjčovní dobu - téměř všem čtenářům vyhovuje

Fond – většina respondentů hodnotí knižní fond kladně, velkou spokojenost je při výběru novinek.

Prostory – byly často hodnoceny jako průměrné až podprůměrné – malé.

Jak hodnotíte svého knihovníka? Téměř všichni kladně a jsou s prací knihovníka spokojeni

Jak se k vám dostávají informace o knihovně?

Hodnocené velmi dobré - většinou emailem a webové a facebookové stránky knihovny.

CELKOVÁ SPOKOJENOST

Vynikající - 36 x

Chvalitebná - 5 x

 

Jedenkrát byl vyplněn dotazník formou básničky:

Jak často navštěvuji knihovnu:

Je to bída, jsem tak trochu invalida. A tak přiznám kajícně pouze jednou měsíčně.

Jak hodnotíte knihovníka:

Nejenom krajíc chleba, ale i dobrou knihu je třeba. Takže zase jednička, kterou dostane Evička. Knihovníka hodnotit nemůžu i kdybych chtěl, protože máme paní knihovnici - tu nejlepší ve vesnici.

Jak se k vám dostávají informace o knihovně:

Mám emailovou schránku a zprávy z knihovny mi chodí i při mém hlubokém spánku.

Můžete nám o sobě něco prozradit

Jsem důchodce Josef,emeritní soustružník

 

V Bohuňovicích dne 4. 1. 2024 Eva Dokoupilová, knihovna Bohuňovice



















Počitadlo přístupů