Obecní knihovna Bohuňovice 

 

Týden knihoven 1.-7. října 2012 – 16. ročník

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 16. ročník celostátní akce Týden knihoven.

Letošní motto zní ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!.

                                                                                      http://www.skipcr.cz/obrazky/tyden-knihoven-2012/TK_2012.bmp


 

 

 

Březen - měsíc čtenářů 2012

Motto: Sladký život s knihovnou!

 

 

 


3. - 9. října TÝDEN KNIHOVEN

 14.6.201- PASOVÁNÍ PRVŃÁČKŮ NA ČTENÁŘE


 


 

Projekt "Čtení pomáhá" je unikátní projekt, který podporuje rozvoj čtenářství a umožňuje dětem a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti. Také naše knihovna se k tomuto projektu připojuje a plně jej podporuje. Více informací o projektu na www.ctenipomaha.cz.

 


 

bmc

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje celostátní akci

 

BŘEZEN - měsíc čtenářů

 


 

4.února 2011 měly děti pololetní prázdniny. Knihovna pro ně připravila odpoledne plné her, soutěží a pohádek

  

  

 


 

 12.ledna 2011 uspořádala knihovna pro děti turnaj  "ČLOVĚČE NEZLOB SE."

        

         


Anketa SUK – Čteme všichni

Anketa o nejčtenější a nejoblíbenější knihu uplynulého roku probíhá od ledna do března 2011.
V rámci akce se udělují následující ceny:

  1. Cena dětí
  2. Cena knihovníků
  3. Cena Noci s Andersenem
  4. Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy za přínost k rozvoji dětského čtenářství

První tři ceny jsou anketní, cena mininistra je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka.

Děti a knihovníci mohou hlasovat pro jakoukoliv knihu, vydanou v příslušném kalendářním roce, porota učitelů posuzuje pouze novinky českých autorů.
Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé.

Slavnostní vyhodnocení probíhá v Památníku národního písemnictví na Strahově za přítomnosti oceněných spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí je autogramiáda tvůrců.
Vyhlášení výsledků 19. ročníku se uskuteční dne 13. 4. 2011.

 


 

 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již IV. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu.

Termín je stanoven na 27. listopadu 2010, tj. sobotu před 1. nedělí adventní.


Den pro dětskou knihu

 

DPDK


 

 

TÝDEN KNIHOVEN

4. 10. 2010 – 10. 10. 2010

                 

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje 14. ročník celostátní akce Týden knihoven.

 

 Letošní motto – KNIHOVNA PRO VŠECHNY.

 

V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.

V rámci této akce bohuňovská knihovna nabízí registraci nových čtenářů na ½ roku zdarma. Přijďte se podívat, prohlédnout si fotografie z besed pro ZŠ a MŠ a vyzkoušet naše služby.  

                                                             

Týden knihoven 2010 - plakát

                                                                      

 


 

 Pasování prvňáčků na čtenáře

 

 

          

       

          

       

        

 


 

Noc s Andersenem

Noc s Hansem Christianem Andersenem je celosvětovou akcí sloužící k podpoře dětského čtenářství, pořádaného Klubem dětských knihoven SKIP a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Zároveň jde také o oslavu Mezinárodního dne dětské knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna, tedy v den narození slavného dánského pohádkáře. Smyslem této akce je jednoznačně popularizace četby u dětí - a v rámci pohádkového odpoledne si tu mladičtí návštěvníci knihovny mohou s pohádkami zasoutěžit o krásné ceny, zahrát různé zábavné hry, či si pouze popovídat s kamarády.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“

Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského zve všechny školy a knihovny ke spolupráci na 2. ročníku projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti.

Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště.

Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních ročníků základních škol škola, školní knihovna, nebo veřejná knihovna ve spolupráci se školou. Přihlašovatel se žáky prvního ročníku pracuje nad rámec školních osnov, během měsíců listopadu 2009 - dubna 2010 připraví pro žáky prvních tříd nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu, například společné čtení dětí s dospělými, besedu se spisovatelem nebo ilustrátorem, knižní výstavky novinek apod. O uspořádaných aktivitách bude přihlašovatel informovat písemně v určeném termínu řešitele projektu.

Odměnou za vynaloženou námahu bude dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Ve školním roce 2009/2010 to bude knížka předního spisovatele Jiřího Kahouna „Legrační dům“, kterou bude ilustrovat známý ilustrátor Jiří Fixl.

Účastí na projektu nevzniká automaticky každému přihlášenému žákovi nárok na knížku zdarma. Řešitel projektu oznámí včas všem přihlášeným, kolik knížek může žákům rozdat. Rozhodující slovo při rozdílení knih má vyučující, který s přihlašovateli spolupracuje a který určí způsob výběru oceněných žáků.

Vybraným žákům bude knížka předána za přítomnosti zástupců MŠMT, autora a ilustrátora v zrcadlovém sále MŠMT a pro prvňáčky ze vzdálenějších míst v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, rovněž za přítomnosti autora a ilustrátora

Ostatním žákům, kteří se do projektu přihlásili, zajistí důstojné předávání knížek knihovna nebo škola, které žáky přihlásily. Řešitel projektu podle možnosti zajistí účast spisovatele a ilustrátora.

 

 

BMCOrganizátor / vyhlašovatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Navazujeme: na Březen - měsíc knihy (akce druhé poloviny 20. století) a Březen - měsíc internetu (akce posledních let) - vždy s významnou účastí knihoven

Cílová skupina: v centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce.Počitadlo přístupů