Místní lidová knihovna Jince


Místní lidová knihovna v Jincích
 
Historie

Počátky vzniku knihovny v Jincích lze hledat v r. 1886, kdy byla založena v Jincích „Čtenářská beseda“. Účel její byl: podporovati četbu dobrých knih, seznamovati členy s novými výzkumy, pěstovati hudbu, divadlo a ušlechtilou zábavu. Tato knihovna byla v místnosti hotelu Eška a půjčovala knihy vždy v neděli dopoledne. "Dělnická vzdělávací beseda“ měla také svoji knihovnu pro svoje členy, která byla v hostinci na „Cibulce“ č. 10. Rozpuštěním tohoto spolku přešla knihovna do odborové organizace Svazu českých kovodělníků v Čenkově.

V září roku 1926 byla otevřena „veřejná obecní knihovna“, která prozatímně umístěna v „Lido bio“ a ve svých počátcích měla 118 vázaných knih. Do této knihovny darovaly knihy poučné i zábavné všechny stávající spolky v Jincích, jako hasičský sbor, tělocvičná jednota „Sokol“, dělnická tělocvičná jednota atd. a také největší knihovna „Čtenářská beseda“ v Jincích, která po té likvidovala.

Před okupací dala vojenská osádka Jince své knihy z vojenského zátiší obecní knihovně a po okupaci zase si je vzala zpět. Při okupaci vojenské úřady některé knihy zabavily.

Zpráva veřejné obecní knihovny v Jincích v roce 1946:

Knihovna jest umístěna v budově Místního národního výboru v Jincích v Havlíčkově ulici č. 19. Celkový počet knih: 1735 – z toho zábavných 1356, naučných 130, časopisů 249, knih pro mládež 0.

V roce 1946 přibylo 14 knih, z toho naučných 3.

Knihovna půjčuje 1 krát v týdnu, a to v pondělí od 18 do 20 hodin.

Počet čtenářů v roce 1946 jest 96, počet výpůjček 1564. Obecní příspěvek na knihy 1000 Kč ročně.

Odměna knihovníkovi 150 Kč, jiné příjmy knihovny 210 Kč. Vydání v r. 1946 na nákup a vazbu knih 2020,- Kč, jiná vydání 42,90 Kč.

Knihovník Jan Schrbený
Zápis z roku 1946

V roce 1994 se knihovna přestěhovala do budovy bývalé mateřské školky, kde působilo Kulturní středisko s knihovnou až do r. 2011. Z důvodu havarijního stavu budovy pak došlo k přemístění již do současných prostor – Společenského centra Josefa Slavíka (bud. č. 19).

Tato budovu č. p. 19, byla převedena od ministerstva vnitra bezúplatně a znaleckým posudkem ohodnocena na 1 498 159,12 Kč. Cena rekonstrukce budovy činila 6 533 426,59 Kč. Celková cena budovy pak 8 031 586,01 Kč. V roce 2010 Městys Jince získal finanční dotaci od Středočeského fondu rozvoje měst a obcí dle smlouvy v částce 4 846 970,- Kč. Dokončením projektu k 30. červnu 2011 se značně zlepšilo vnitřní prostředí knihovny. Uvedené úpravy přispěli ke zvýšení spokojenosti návštěvníků a uživatelů služeb knihovny. Veřejnosti byla knihovna zpřístupněna 17. září 2011.

 
Současnost

Budova stojí poblíž jineckého kostele sv. Mikuláše, je snadno přístupná a velmi blízko se nachází i základní škola. Vzhledem ke svému umístění (ve Společenském centru Josefa Slavíka – přízemí), bezbariérovému přístupu do ní a bezplatnému internetu je knihovna hojně využívaná návštěvníky obce i jejími obyvateli. V knihovně mají občané možnost zakoupení regionálních tiskovin, pohledů, turistických map Brd a okolí, apod.

Knižní fond jinecké knihovny je již celý přístupný na internetu včetně aktuálně doplňovaných novinek. Takže každý, tedy i ten, kdo není registrovaný v knihovně jako čtenář, má-li zájem zjišťovat, které knihy v knihovně jsou, nebo zdali je v knihovně určitý titul, může tak do katalogu nahlížet z domova, respektive z kteréhokoliv počítače napojeného na internet. Stačí jen do webového vyhledávače zadat mlkjince.dyndns.org/katalog nebo najít na hlavní webové stránce knihovny odkaz na on-line katalog. Čtenáři knihovny si mohou požadovanou knihu rezervovat. Katalog nabízí i další možnosti, které je možné využívat.

O nabízených službách a akcích knihovny jsou občané pravidelně informováni ve výkladní skříni u pošty, ve vstupní chodbě do budovy Společenského centra Josefa Slavíka, měsíčně v Jineckém zpravodaji, kde je knihovně věnován samostatný prostor a na těchto webových stránkách knihovny. Po celou dobu její existence se o knihovní fondy starala, ošetřovala, rozšiřovala a obyvatelům služby poskytovala řada knihovníků – kupříkladu:

Zikánová

Slavíčková Milena - 1978 - 1983

Kadeřábková Věra

Kadeřábková Jitka - 1. 2. 1989 – 31. 3. 1994

Kaucká Jaroslava - 1. 3. 1994 – 31. 8. 2003

Krejčová Vlasta - 2. 9. 2003 – 30. 11. 2009

Belanská Zuzana - 1. 1. 2010 - dosud

 

Knihy a periodika jsou půjčována registrovaným uživatelům-čtenářům dle platného Knihovního řádu po zaplacení správního poplatku s platností jeden rok. Pro děti, studenty a občany v důchodu je ve výši 75,- Kč na pololetí nebo 150,- Kč na rok, pro ostatní je ve výši 100,-Kč na pololetí nebo 200,- Kč na rok. Prezenční výpůjčku, pročítání knih a darovaných časopisů v knihovně, může realizovat i neregistrovaný čtenář.

Kromě půjčování knih a darovaných časopisů knihovna poskytuje další služby. Především studenty je využívaná meziknihovní výpůjční služba v případě, že uvedený titul v knihovně není. Žadatel o MVS musí být v knihovně jako čtenář registrován, tato služba je v určitých případech placená. Pokud je žádaný titul vypůjčen, lze požádat o jeho rezervaci telefonicky, e-mailem: mlkjince@volny.cz, nebo po vstupu do elektronického katalogu knihovny na adrese: mlkjince.dyndns.org/katalog.

Internet v knihovně je přístupný všem návštěvníkům (tedy i v knihovně neregistrovaným) v otvírací době knihovny a je bez poplatku. V knihovně je pro uživatele nainstalováno jedno připojovací místo. V nezbytném případě potřeby připojení se k internetu (zhlédnutí a odeslání pošty, zjištění potřebné informace) je možné provést i mimo výpůjční dobu, je-li v knihovně přítomna obsluha a po dohodě s ní.

V knihovně je možno využít kopírovací služby. Provádíme černobílé i barevné kopírování donesených písemností až do formátu A3, včetně skenování. Ceník je k dispozici v knihovně. Jen pro představu cena 1 strany A4 černobílá – text 2,- Kč, obrázek 5,- Kč, barevná 20,- Kč,

1 strana velikosti A3 černobílá – 3,- Kč a barevná – 30,- Kč.

Taktéž provádíme laminování donesených obrázků, písemností, apod. formátu A4 za 10,- Kč a velikosti A3 za 20,- Kč.

V letošním roce byla Místní lidová knihovna v Jincích nominována na Knihovnu roku 2012.

Budoucnost

Knihovna pořádá i celou řadu společenských akcí, spolupracuje se základní a mateřskou školou v Jincích a stává se tak místem setkávání tradice, kultury, vzdělanosti. Jedním slovem, které vystihuje i název sídla knihovny – Společenským centrem.Počitadlo přístupů