Místní lidová knihovna Jince 

INTERNET PRO VEŘEJNOST

 

Přístup na internet: viz výpůjční doba knihovny.

Tisk z internetu - černobílá / barevná kopie

Výstup z počítače:

Cena za tisk 1 strany ČB/B stránky A4 – text:                 2,- Kč / 20,- Kč

Cena za tisk 1 strany ČB/B stránky A4 - obrázek:          5,- Kč / 20,- Kč

INTERNET

Technika jde kupředu a mnohý z nás si život bez počítače a internetu již nedovede ani představit. Internet je neomezeným zdrojem informací z celého světa, zdrojem zábavy i poučení, ale ne každý má možnost ho doma využívat. Proto vznikají veřejné internetové stanice a kavárny a téměř v každé místní knihovně je internet občanům k dispozici.
 
Aby mohla tuto službu nabídnout i naše knihovna, podali jsme koncem roku 2005 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru literatury a knihoven ministerstva kultury na podprogramInformační centra veřejných knihoven v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven, která nám zčásti byla poskytnuta. Cílem tohoto dotačního titulu je přispívat k vytváření a zlepšování podmínek pro činnost a rozvoj obecních knihoven s tím, že tyto kulturní instituce jsou chápány jako tradiční a přirozená centra kulturního života obcí poskytující občanům veřejné služby.
 
V Knihovně Jince je veřejně přístupný INTERNET od ledna 2007.
 
 
 
Provozní řád pro práci s Internetem
 
Knihovna Jince umožňuje přístup na Internet svým návštěvníkům starším 15 let (dále jen „uživatelé“) po předložení platného čtenářského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti a návštěvníkům do 15 let s písemným souhlasem rodičů za těchto podmínek:
 
1)      Uživatel nahlásí pracovnici knihovny zahájení i ukončení práce s počítačem. Po ukončení musí zůstat počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou.

2)      Uživatel musí dbát pokynů pracovnice knihovny.

3)      Uživatel musí ovládat práci na počítači s operačním systémem WINDOWS a základními principy práce s počítačovou sítí INTERNET.

4)      Uživatel může používat pouze nainstalovaný software.

5)      Je dovoleno používat služeb WWW, E-MAIL.

6)      Soubory stažené z Internetu lze ukládat na diskety zakoupené v knihovně (viz. ceník) nebo vytisknout na tiskárně (viz. ceník).

7)      Knihovna si vyhrazuje právo ukončit podle potřeby práci uživatele.

8)      Uživatel nese plnou zodpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače (nebo sítě). Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.  

9)      V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může být uživateli pracovnicí knihovny přístup k Internetu přerušen. Tím však nezaniká povinnost uživatele zaplatit stanovený poplatek za další služby.

10)    V případě prokazatelného poškození zařízení nebo software je uživatel povinen nahradit škodu v plné výši.

11)    Uživatelé si mohou předem zamluvit práci na počítači. Při nedodržení objednaného termínu rezervace odpadá.

 
 

NENÍ DOVOLENO:

1.      Nahrávat na pevný disk PC jakékoliv soubory.

2.      Měnit cokoliv na nastavení počítače a programového vybavení.

3.      Vkládat vlastní diskety, flash, CD-ROM bez vědomí knihovnice.

4.      Vypínat nebo resetovat počítač.

5.      Spouštět jiné programy než Internet Explorer.

6.      Provozovat počítačové hry.

7.      Navštěvovat a nahrávat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist nebo podněcující k násilí a užívání drog.

 
 

 

Bezpečný internet

 
Uvádíme všeobecné zásady, které by měli znát zejména mladiství a děti. Tato pravidla byla distribuována pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu na II. světovém kongresu proti komerčnímu zneužívání dětí.
 
 • Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy někomu, s kým jsi se seznámil prostřednictvím internetu, jestliže ti to rodiče přímo nedovolí.
 • Pokud se tak nedohodneš s rodiči, neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, číslo kreditní karty nebo podrobnosti o bankovním účtu a vůbec žádné osobní údaje.
 • Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo své internetové schránky nebo počítače.
 • Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým jsi se seznámil prostřednictvím internetu. I když ti to rodiče dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na schůzku sám, sejděte se na veřejném místě a řekni doma, kam jdeš a proč.
 • Nikdy nepokračuj v chatování, když se ti bude zdát, že se tam probírají věci, které tě budou přivádět do rozpaků nebo tě vyděsí. Nezpůsobíš nikomu žádnou škodu, když o takovém zážitku řekneš rodičům.
 • Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární emaily, které dostaneš jako člen Newsgroup (předvolené oblíbené zájmové skupiny, kde přichází x-uživatelům x-informací automaticky).
 • Nikdy neotvírej soubory přiložené k elektronickým zprávám (emailům), pokud přijdou od lidí nebo z míst, která neznáš. Okamžitě tyto zprávy vymaž. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by zničily všechny informace a software počítače.
 • Vždy řekni rodičům o všech případech neslušných výrazů na internetu, totéž platí pro neslušné obrázky.
 • Vždy buď sám sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího apod.).
 • Vždy se chovej podle následujícího pravidla: jestliže některá webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím, nemají takovou stránku otvírat.
 • Pamatuj si další pravidlo: když ti někdo na internetu bude nabízet něco, co zní lákavě, tak se to nepodobá pravdě, nevěř mu.
 • Jestliže na internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen, že je to nelegální – ohlas to.
 


Počitadlo přístupů