Místní lidová knihovna JinceStatistika knihovny k  31. 12. 2012

Počet knihovních jednotek navazuje na stav roku 2011.
Stav knihovního fondu celkem                                                        9004 ks
-          z toho naučná literatura                                                    177 ks            
-          krásná literatura                                                               429 ks
V roce 2012 jsme zaznamenali nárůst o 606 knižních titulů.
-          z toho nákup nových knih           194
-          dary, dotace                                412
Úbytky v roce 2012 - 309 knižních titulů.
Návštěvníci knihovny celkem                                               1810 návštěv 
Počet čtenářů se oproti roku 2011zvýšil o 29
-          z toho dospělí                                                            13 osob          
-          čtenáři do 15 let                                                        16 osob                      
Nejpilnější čtenáři v r. 2012
-          dospělí                       Barbora SMETANOVÁ     188 titulů
-          čtenáři do 15 let        Tereza HYANOVÁ              53 titulů
Z rozhodnutí rady městyse Jince získávají výše uvedené členství v knihovně v r. 2013 ZDARMA.
Výpůjčky celkem                                                                  8532 ks                      
-          z toho naučná literatura dospělým čtenářům               2183               
-          krásná literatura dospělým čtenářům                         5231               
-          naučná literatura dětem                                              367                          
-          krásná literatura dětem                                               751               
Velmi dobrá je spolupráce s oddělením regionálních služeb KJD, kdy nám bylo z Knihovny J. Drdy Příbram celkem zapůjčeno 346 svazků v 7 souborech.
Taktéž meziknihovní výměnný systém je využíván, celkově bylo prostřednictvím něho z knihovny J. Drdy Příbram a Středočeské vědecké knihovny v Kladně zapůjčeno 409 titulů knih.
Vzhledem k tomu, že knihovny patří mezi nevýdělečné organizace, jsou do značné míry závislé na laskavosti čtenářů a dalších příznivců. Musím konstatovat, že jich v roce 2012 byla opět celá řada a i díky nim se podařilo rozšířit knihovní fond. Všem patří velký dík.


Počitadlo přístupů